Обади се   0882 818 666 | 082 500 460

NetWorx съседи

ДОВЕДИ СЪСЕДА И СПЕЧЕЛИ ПО ЕДИН БЕЗПЛАТЕН МЕСЕЦ

С NETWORX ВСЕКИ ПЕЧЕЛИ!

ЛЕСНО Е, ДОВЕДИ СЪСЕДА!

Условия на промоция NetWorx съседи:

  • Препоръчваш ни на свой съсед
  • Необходимо е новият клиент* да обяви потребителско име или име и фамилия на съществуващия клиент, който е препоръчал промоцията
  • Новият клиент сключва срочен договор за 12/24 месеца с Оператора, като получава съответните отстъпки от 10%/20% за срока на договора, трупа точки „NetPoints”, както и всички обявени допълнителни отстъпки
  • Клиентът, който ни е препоръчал и новият клиент получават едномесечна отстъпка в размер на 100% за услугата или услугите за които са абонирани (Интернет и Телевизия)
  • Промоцията е активна единствено ако стария и новия клиент са на един и същ адрес или на съседен
  • По промоция “NetWorx Съседи” няма ограничение в броя безплатни месеци, които може да ползва всеки клиент

     * за ТВ услуга важи за основните планове – Mini, Standart и Premium. Всички допълнителни месечни екстри се заплащат отделно.

Допълнителни разпоредби:

  • Промоцията продължава до 31.12.2023 г.
  • Промоцията е активна във всички райони, в които Нетуоркс - България ЕООД предоставя телекомуникационни услуги.
  • Операторът може едностранно да прекрати промоцията или да я удължи, след като публикува това на сайта си www.networx.bg.